ЖАРКОСТ

Category
kartini

маслени бои/платно, 100 х 100 см

2022 г.

ЧАСТНА КОЛЕКЦИЯ

 

 

 

Като дете много исках да умея да летя. Една мечта, която, струва ми се, не е безразлична на голям брой хора. Да мога да яздя високите ветрове и да се нося до пълно изтощение из небето. Тези летежи са изобразени на 5 платна. Полети като прекъсване на живота, спиране на времето, за да се сътвори друг свят – ефирен, неуязвим и несъществуващ. Мигове, в които да откриеш самия себе си.