ВЛИЯНИЕ II

Category
kartini

/картината е част от изложбата ми „Крeсчèндо“, бар „Петък“/

колаж, акрил, 120 х 104 см

2019 г.

 

 

 

Науката развива тезата, че цветовете и звуците имат пряко въздействие върху човешкото съзнание и създават чиста емоция. Eмоцията, която сякаш се опитва да компенсира невъзможността на науката да достигне до категорични заключения. И зрителят се приканва да отдаде ушите си на музиката, да отвори очите си за визуалното изкуство. В копнежа си да изразя музиката в своя вътрешен живот правя серия от колажи с ритъм, с математическа и абстрактна конструкция.