СТРЕЛИЦИИ

Category
kartini

масло на платно, 80 х 80 см

2021 г.

ЧАСTНА КОЛЕКЦИЯ