ДУАЛИЗЪМ

Category
kartini

акрил, колаж, 50 х 28 см

2015 г.

ЧАСTНА КОЛЕКЦИЯ